DSC064952016.8.16

                這天一早我跟香港正妹早上吃了包成羊肉 , 來台南在吃喝方面完全走觀光客路線 , 香港正妹本來不想吃因為怕有腥味 , 後來也點一碗了 , 湯頭很順不油 , 整體吃來真的沒腥味

文章標籤

WHiTE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()